Luleåbiennalen 2024 – Härliga konstupplevelser i Norrbotten

Artikel

En stor, viktig och spännande konsthändelse väntar runt knuten. Den återkommer vartannat år och bjuder oss alla på engagerande och ofta samhällsmedveten konst som manar till eftertanke. Vi talar så klart om Luleåbiennalen.

– Vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att främja utvecklingen av Norrbottens konstscen, som biennalen historiskt har gjort, säger Maria Ragnestam, verksamhetsledare för Konstfrämjandet Norrbotten.

2024 års Luleåbiennal har titeln På trösken till 1:1 och pågår mellan 2 mars till och med 26 maj. Utställningar och program presenteras i Luleå, Boden, Kiruna och Messaure, både i och utanför de traditionella utställningsrummen.

När det gäller Luleå så kommer konst bland annat att visas på Isbanan, Konsthallen i Kulturens hus, Galleri Syster och längs Storgatan. Medverkande konstnärer kommer både från Sverige och andra länder, såsom till exempel Brasilien, Kamerun och Finland.

Hållbara alternativ

Norrbotten har länge befunnit sig i förändringar som orsakats av allt från sekellång utvinning av resurser till stadsomvandlingar, social segregation och klimatpåverkan. Luleåbiennalen 2024 kommer kritiskt att reflektera kring just nu pågående sammanhang, utveckling och förändringar i regionen.

De verk som presenteras gestaltar hållbara alternativ och bygger på metoder sprungna ur en omvärld i transformation och ständig utveckling.

– Vi belyser konstnärliga och arkitektoniska uttryck och undersöker de drastiska förändringar som äger rum i Norrbottens byggda och naturliga miljöer, samt kopplar dem till liknande sammanhang globalt. Dessa utbyten, med samhällen och platser med liknande förutsättningar, kan resultera i nya möjligheter, berättar de konstnärliga ledarna för biennalen Aude Christel Mgba och Bruno Alves de Almeida.

Konstnärliga ledarna för Luleåbiennalen.

En stor händelse för konsten i Norrbotten! Konstnärliga ledarna Aude Christel Mgba och Bruno Alves de Almeida är peppade inför årets biennal.


En plats av övergång

Luleåbiennalen arrangerades för första gången 1991och är därmed Skandinaviens äldsta konstbiennal. Så vad ligger då bakom titeln på Luleåbiennalen 2024 – På trösken till 1:1?

– Inom arkitektur avser ordet “tröskel” en plats av övergång, en slags medling mellan två rum. Uttrycket “på tröskeln till” hänvisar till att vara nära nya och viktiga förändringar. Skalan 1:1 är i sig självt en tröskel mellan avbildning och verklighet, där båda delar har samma dimension och låter det abstrakta närma sig en reell kontext, förklarar Aude Christel Mgba.

Sedan 2018 arrangeras Luleåbiennalen av Konstfrämjandet i Norrbotten i samverkan med flera andra konstarrangörer runt om i länet. Luleå kommun går in som medfinansiär både när det gäller förstudier och genomförande. Alla konsthändelser inom biennalen är utan kostnad för dig som besökare.

– Vi är en plattform som ska bidra till de lokala sammanhangen och som skapar möjligheter för hållbar och verklig förändring inom olika områden, i och utanför regionen. I Norrbotten finns många konstaktörer som arbetar professionellt på otroligt spännande sätt och vi har turen att få samverka med många av dem, berättar Maria Ragnestam.

Luleåbiennalen 2024 presenterar bland annat nya verk av:

Daniel de Paula (1987, Brasilien)

Em’kal Eyongakpa (1981, Kamerun)

Fadlabi (1975, Sudan)

Jenny Nordmark (1980, Sverige)

Wiklundwiklund (1963 & 1964, Sverige)

Eveliina Sarapää (1976, Finland) i dialog med andra samiska arkitekter.

I anslutning till öppningen av Luleåbiennalen genomförs även ett publikt program i Kiruna, Luleå och Boden, mellan 1–3 mars 2024. Mer information presenteras på Luleåbiennalens hemsida.

Vill du veta mer?

Se Luleåbiennalen — Luleåbiennalen 2024 – På tröskeln till 1:1 (luleabiennalen.se)

Text: Marina Wikberg
Foto: Marcel Köppe
Grafisk form: Johnny Chang

Sidan uppdaterades den 15 februari 2024