Integritetpolicy

Denna integritetspolicy beskriver Kulturens hus behandling av personuppgifter och gäller när kunder använder sig av Kulturens hus tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, köper biljetter till något av våra evenemang, lånar en bok eller annat från biblioteket, köper en tavla i Konsthallen eller hyr ett konferensrum eller en konsertsal av oss. Dina personuppgifter som samlas in är endast de som du själv väljer att delge oss. Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Personuppgifterna kan användas för bland annat följande ändamål:
För att fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
För att ge god service och väl fungerande, effektiva och enkla tjänster.
För att administrera och genomföra ditt köp av biljett.
För att administrera och genomföra dina lån på biblioteket.
För att hantera och administrera dina frågor/synpunkter/reklamationer som inkommer till Kulturens hus.
För att föra statistik i syfte att utveckla Kulturens hus tjänster och därigenom göra våra tjänster så bra för kunden som möjligt.
För genomförande av frivilliga marknadsundersökningar.
För ditt deltagande i tävlingar och kampanjer.
För att skicka marknadsföringserbjudanden om Kulturens hus.
För att informera vinnarna i tävlingar som arrangeras.
För att vid kreditköp utföra kreditkontroller.
För att göra analyser så att vi kan ge dig relevanta marknadsföringserbjudanden och information.
För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster.
För att skicka nyhetsbrev.

Personuppgifter används av Kulturens hus och berörda anställda. De personuppgifter vi behandlar om dig delas endast till berörda parter om särskilda behov uppstår, såsom till extern arrangör om inställd konsert. Externa arrangörer har även tillgång till er e-postadress om ni har köpt biljett till deras evenemang och har godkänt e-postutskick via biljettsystemet. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi år skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Yttersta personuppgiftsansvarig har Luleå Kommun som är vår huvudman. Du har rätt att kontakta oss (Kulturens hus) om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kulturenshus@lulea.se alternativt på telefon: 0920-45 59 00.

Du når Luleå Kommuns dataskyddsombud på dataskyddsombud@lulea.se alternativt tel: 072-533 16 20. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kulturens hus sparar personuppgifter så länge det krävs för våra åtaganden och enligt tillämplig lagstiftning gällande bevarande av dokument, och raderas eller anonymiseras därefter. Kulturens hus gallrar uppgifter löpande i verksamheten.

Kulturens hus hemsida använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta besökarens navigering på sidan. Vi använder cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val besökaren gör på vår webbplats sparas. Cookies kan lagras i upp till 6 månader. Cookies på Kulturens hus hemsida utgör ej personuppgifter i lagens mening.

Nödvändiga Cookies
För att hemsidan ska kunna fungera sparas vissa nödvändiga Cookies som sessioner samt vilket val av Cookies du gjort.

Cookies för statistik
Dessa cookies används av Google analytics för att spåra trafiken på vår hemsida.
Cookies för marknadsföring
Google / Youtube sparar cookies för individuell annonsering baserat på tidigare sidor du besökt, de länkar även ihop andra enheter som är inloggade med samma Google konto.

 

Vill du undvika att spara Cookies?

Om du som besökare inte vill visas i statistiken så finns det ett tillägg som kan installeras i webbläsaren. Tillägget finns för webbläsarna Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera.

Hämta tillägg på Googles webbplats.

Kulturens hus gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig här på webbplatsen.

Sidan uppdaterades den 16 oktober 2023